Vøienvolden

Vøienvolden er Fortidsminneforeningens eneste eiendom i Oslo og Akershus. Den er Oslos mest komplette og best bevarte byløkke­. Her har foreningens Oslo og Akershus-avdeling sitt kontor. Vøienvolden er arena for mange av avdelingens arrangementer året rundt, blant annet Bygningsverndagen i september og Gammeldags Jul. Her foregår også bydelsdag for Sagene bydel i mai. I sommerhalvåret har vi utleie av lokaler for møter og selskaper.

 

> Les mer

Relaterte sider:Bli medlem

Fortidsminneforeningen arbeider for bevaring av våre kulturminner. Sammen er vi sterkere!  

Meld deg inn >